INTERNET- TRUYỀN HÌNH

Ưu đãi dành cho thuê bao mới

D30G

90.000đ
 • DATA: 30GB + Gọi
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ID9 D30G gửi 0848116666
 • (*) Dành cho sim kích hoạt sau ngày 01/01/2020

Chi tiết

D60G

120.000đ
 • DATA: 60GB + Gọi
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ID9 D60G gửi 0848116666
 • (*) Dành cho sim kích hoạt sau ngày 01/01/2020

Chi tiết

3D30G

230.000đ
270.000đ-15%
 • DATA: 90GB + Gọi
 • Hạn: 90 ngày
 • Soạn: ID9 3D30G gửi 0848116666
 • (*) Dành cho sim kích hoạt sau ngày 01/01/2020

Chi tiết

3D60G

300.000đ
360.000đ-17%
 • DATA: 180GB + Gọi
 • Hạn: 90 ngày
 • Soạn: ID9 3D60G gửi 0848116666
 • (*) Dành cho sim kích hoạt sau ngày 01/01/2020

Chi tiết

GÓI CƯỚC 4G VINAPHONE

BIG90

90.000đ
 • DATA: 7GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ID9 BIG90 gửi 0848116666

Chi tiết

BIG120

120.000đ
 • DATA: 60GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ID9 BIG120 gửi 0848116666

Chi tiết

BIG200

200.000đ
 • DATA: 120GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ID9 BIG200 gửi 0848116666

Chi tiết

BIG300

300.000đ
 • DATA: 180GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ID9 BIG300 gửi 0848116666

Chi tiết

Gói cước 3G Vinaphone

M25

25.000đ
 • DATA: 600MB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ID9 M25 gửi 0848116666

Chi tiết

M50

50.000đ
 • DATA: 1,2GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ID9 M50 gửi 0848116666

Chi tiết

MAX100

100.000đ
 • DATA: 30GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ID9 MAX100 gửi 0848116666

Chi tiết

MAX200

200.000đ
 • DATA: 60GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ID9 MAX200 gửi 0848116666

Chi tiết

Gói 3G/4G chu kỳ ngắn

D2

10.000đ
 • DATA: 2GB
 • Hạn: 1 ngày
 • Soạn: ID9 D2 gửi 0848116666

Chi tiết

D3

15.000đ
 • DATA: 3GB
 • Hạn: 3 ngày
 • Soạn: ID9 D3 gửi 0848116666

Chi tiết

DT30

30.000đ
 • DATA: 7GB
 • Hạn: 7 ngày
 • Soạn: ID9 DT30 gửi 0848116666

Chi tiết

VD50

50.000đ
 • DATA: 14GB
 • Hạn: 7 ngày
 • Soạn: ID9 VD50 gửi 0848116666

Chi tiết

Gói combo data – nghe gọi

SG120

120.000đ
 • DATA: 120GB + Gọi
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ID9 SG120 gửi 0848116666
 • (*) Dành cho sim nhận được sms từ tổng đài

Chi tiết

VD40K

40.000đ
 • DATA: 30GB + Gọi
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ID9 VD40K gửi 0848116666
 • (*) Dành cho sim nhận được sms từ tổng đài

Chi tiết

VD69

69.000đ
 • DATA: 2,4GB + Gọi
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ID9 VD69 gửi 0848116666
 • (*) Dành cho sim nhận được sms từ tổng đài

Chi tiết

VD149

149.000đ
 • DATA: 120GB + Gọi
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ID9 VD149 gửi 0848116666
 • (*) Dành cho sim nhận được sms từ tổng đài


Chi tiết

TIN TỨC - KHUYẾN MÃI